‚‚je jen jediný způsob jak zastavit čas, fotografie‘‘
Jiří Platzer
2023-08-24 HUMANITY’S LAST BREATH, SEEING THINGS v Praha, Modrá Vopice

2023-08-24 HUMANITY’S LAST BREATH, SEEING THINGS v Praha, Modrá Vopice

jjj