‚‚je jen jediný způsob jak zastavit čas, fotografie‘‘
Jiří Platzer
O Mně

O Mně

Jak šel čas…