‚‚je jen jediný způsob jak zastavit čas, fotografie‘‘
Jiří Platzer
Portréty

Portréty