‚‚je jen jediný způsob jak zastavit čas, fotografie‘‘
Jiří Platzer
Krajina

Krajina

Šumava a okolí Plzně

Vysoké Tatry

Island

Norsko

Slovinsko