‚‚je jen jediný způsob jak zastavit čas, fotografie‘‘
Jiří Platzer
2023-05-03 SWALLOW THE SUN, AVATARIUM, SHORES OF NULL v Praha, Futurum

2023-05-03 SWALLOW THE SUN, AVATARIUM, SHORES OF NULL v Praha, Futurum

Swallow The Sun

Avatarium

Shores Of Null