‚‚je jen jediný způsob jak zastavit čas, fotografie‘‘
Jiří Platzer
ORBIT CULTURE, DEFECT

ORBIT CULTURE, DEFECT

2024-03-25 v Praha, Palác Akropolis

Orbit Culture, Defect