‚‚je jen jediný způsob jak zastavit čas, fotografie‘‘
Jiří Platzer
CRADLE OF FILTH, WEDNESDAY 13, SICK N’ BEAUTIFUL, DRIFT

CRADLE OF FILTH, WEDNESDAY 13, SICK N’ BEAUTIFUL, DRIFT

2024-02-24 v Plzeň, Šeříkovka

Cradle Of Filth

Wednesday 13

Sick N’ Beautiful

Drift